Podporujeme projekt ZELENÁ ENERGIA, ktorý umožňuje vyjadriť Váš postoj k životnému prostrediu a osobne podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie.
ZELENÁ ENERGIA, ktorej základom sú obnoviteľné zdroje energie (alternatívne zdroje energie), je ekologická, neznečisťuje životné prostredie.

Súčasná výroba tepelnej a elektrickej energie je založená na využívaní zdrojov fosílnych palív a jadrovej energie. Tento spôsob nie je čistý a najmä nie je trvalo udržateľný. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami však vyžaduje vyrábať energiu využívaním obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie.

Snaha o zmenu súčasnej výroby tepelnej a elektrickej energie si však vyžaduje nové technológie, ktoré sú úzko späté s novým spôsobom myslenia.
Navrhneme Vám riešenie na mieru podľa Vami zadaných požiadaviek v oblasti:
  Dodávka solárneho systému na mieru
     pre ohrev teplej vody
     pre ohrev bazénovej vody
     pre podporu vykurovania
  Komplexné riešenia
     konzultačná a poradenská činnosť
     príprava projektovej dokumentácie pre financovanie z podporných mechanizmov
Copyright © 2007 - 2016 TERMOPROGRES | Optimalizované pre IE s rozlíšením 1680 x 1050