Výraznou mierou sa na zhoršovaní ekologickej situácie podieľa vysoká produkcia a spotreba energie z fosílnych palív. V tejto situácii existujú iba dva spôsoby ako zlepšiť súčasnú ekologickú situáciu a to úspora palív a energie a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Prinášame Vám spôsob ako znížiť náklady na výrobu energie, potrebnej na prípravu teplej vody, podporu vykurovania, alebo ohrev bazénovej vody a zároveň riešenie problému otázky globálneho otepľovania.

Stupeň využitia solárneho systému je závislý od klimatických podmienok, samotného miesta inštalácie a v neposlednom rade od výberu technického riešenia ovplyvňujúceho požiadavkami konkrétneho objektu

Tepelná energia prostredia, t.j. teplo vzniknuté slnečným žiarením následne akumulované vo vonkajšom vzduchu, vode a zemi, možno tzv.
tepelne transformovať na vyššiu teplotnú úroveň a využiť na nízkoteplotné vykurovanie, klimatizáciu budov a v neposlednom rade na ohrev teplej vody. Uvedené prírodné zdroje energie umožňujú hlavne pre svoju trvalú udržateľnosť kontinuálnu produkciu tepla tepelnými čerpadlami.
Navštívte Nás, poradíme Vám a navrhneme solárny systém a systém s tepelným čerpadlom, prípadne kombináciu oboch riešení na mieru.
Copyright © 2007 - 2016 TERMOPROGRES | Optimalizované pre IE s rozlíšením 1680 x 1050